Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması , BLAD Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi BLAD Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Akdeniz Stadyumlar PEYZAJ,PEYZAJ MİMARLIĞI,MİMARLIK,KENTSEL TASARIM,MÜHENDİSLİK,İNŞAAT,TAAHHÜT,PROJE,DANIŞMANLIK
Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması , BLAD Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi BLAD Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Akdeniz Stadyumlar PEYZAJ,PEYZAJ MİMARLIĞI,MİMARLIK,KENTSEL TASARIM,MÜHENDİSLİK,İNŞAAT,TAAHHÜT,PROJE,DANIŞMANLIK

Kentlerde devletler gibi doğar,

gelişir, duraklar yıkılır ama özellikle liman kentleri ise yeniden doğarlar… ‘CURTIS 2004’

‘Devinim(mobilite), belkide kent metabolizmasının durumunun en iyi göstergesidir… İnsan vücudunun nabzı gibi (Kentte) toplulukta meydana gelen tüm değişiklikleri yansıtan bir süreçtir. ‘‘Ernest BURGESS’ The Growth of city, 1925’

PROJE RAPORU

Genel Konsept ve Yaklaşım Kararları

Kentin adım adım oluştuğu düşünüldüğünde mobilite tıpkı bir çark gibi etkileşim sağlamaktadır. Çark bir ‘Canlılık’ ifadesi anlamına gelmektedir. Çarkın çalışma prensibi ile hareket ettiğimizde birbirini besleyen alanlar ve ‘Bütünsellik’ kurgusu bağlamında tasarımın ana kararları oluşturulmuştur. Kentin-limana, limanın-kente takılması şehrin en eski tarihinden itibaren denize açılan kapısı ana üçgen oluşum içerisinde ‘Kentsel Plazmoliz’ etkisi yaratarak kentsel parçalanmışlığın yeniden bütünlük kazanmasını sağlamaktadır. Denizlerdeki yüzlerce kanca gibi stadyumun(kara parçasının) üçüncü boyutta yükselerek kumsalın ve fenerin buluştuğu noktada denize takılması liman kentlerinin özelliğini bir kere daha öne çıkarmaktadır.

Üst Ölçek Kararları

Arazi Kullanım Kararları

A. Toplumsal Arayüz :

Yarışma alanı içerisinde yer alan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Cumhuriyet Meydanı ve Lunapark kentin en eski toplanma alanları arasında yer almakta ve alanların birbiriyle bağlantısı koparan İsmet İnönü Bulvarı kentin tarihi seyir mottosunda önemli yer tutmaktadır. Bulvarın kentlinin kullanımına bırakılması ile ‘Toplumsal Hafıza’nın oluşturduğu üç noktanın mekansal bellek kurgusu, bireylerin zaman-fiziki, mekan-hafıza üçgeninde toplumsal arayüzü olarak tanımlanmıştır.

B. Tasarım:

Antik liman kentinden(Yumuktepe) günümüze uzanan liman kentinin ana omurgası Cengiz Topel Caddesi(Geçmişten geleceğe toplumsal hafıza) ile Deniz Feneri arasındaki etkileşimin stadyuma, stadın ana merkezinden birlikteliği sağlayan meydana doğru uzanan aks, kentin toplumsal birlikteliğinin meydan ve stadyumdaki yansımasını anlatmaktadır. Aynı zamanda insanları yürümeye, toplu taşımaya teşvik eden bir tasarım anlayışı fiziksel mekanların oluşmasında birincil öncelik olmuştur.

C. Esnek Kullanım (Plato) ve Tarihi Bellekleri Öne Çıkarma:

Stadyum ile kıyı arasında geçirgenliğinin olmadığı mevcut arazide stadyumun aksının uzatılıp kent balkonuna dönüştürülmesi sonucu uzanan aks sonunda kentsel hafızanın korunması, kuvvetlendirilmesi adına kıyı kentlerin simgesi olan Deniz Fenerinin vurgusunun artırılması, stadın oturum alanı sınırlarında yer alması birlikte iki kentsel imgenin birlikteliği sağlanmıştır. Stadın ve Mersinin tarihi dönüm noktalarını anlatan Tarihi Seyir Duvarları ile ‘Devingen’liğin sağlandığı bir rotaya dönüştürülmüştür.

YAPISAL KARARLAR

Kentsel İmge ve Etki Alanları

-Deniz Feneri

-Stadyum

-Tren Garı-Tarihi Kent Merkezi

-Cumhuriyet Meydanı

-Yumuktepe

-SOLİ Antik Kenti

Alan içerisindeki mevcut Cumhuriyet Meydanı, Atatürk parkı ile birleştirilmiş olup meydan kavramının kent parçası olan Akdeniz ile bağının kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür. Farklı konumlarda önemli noktasal simgelerin dairesel bir aks üzerinden bütüncül bir geometri yaratılması hedeflenmiştir. Alan aynı zamanda bir açık hava müzesinin oluşmasına sebep olurken kültürel-sanatsal ve tarihsel altyapı olarak Yumuktepe yerleşimine atıfta bulunan Uygarlık Höyüğü ile kavramsal içeriği zenginleştirilmiştir. Cumhuriyet Meydanı’nın kent etkileşim alanı içerisinde de bir kesişim oluşturması, konsept kararlarımız olan Çark etkisini kentin diğer bölgelerine de taşıması ve birbirini tetikleyen-besleyen bir döngü yaratması amaçlanmıştır.

Çamlıbel Mahallesinde yer alan bazı yapıların alan içerisinde olması sebebi ile cephelerinde iyileştirmeler yapılması önerilmekte ve bir liman kenti karakterinin oluşturulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda alan içine dahil olan yapıların iskeleye olan duvar etkisi yayalaştırılan yeşil kılcal akslarla kentlinin iskeleye ulaşımını konforlu bir hale getirmiş ve kullanılabilirliliğini arttırmıştır. Zemin kotunda yaratılan ticari ve kafe-restoran birimleri ile desteklenmesi öngörülmüştür.

Yaya yollarının kent-kıyı arasında geçirgenliğin sağlanarak insanlarının kent sokaklarından direk olarak kıyıya ulaşması birinci öncellik olarak yer almaktadır. Kıyı kenti olarak kumsalın varlığının kentliler üzerinde hissedilmesi ve temas içinde olması amacı ile halk plajı olarak kullanılması düzenlenmiş olup, kapalı duvarlar ardından ufuk çizgisinin sınırsızlığını vurgulaması dinginlik ve zamanın kavramının olmadığı 'an' lar yaratması düşünülmüştür.

Mevcut Lunaparkın olduğu alanın dolgu zemin olması nedeniyle yerine Deniz canlıları gözlem akvaryumu(Kent akvaryumu) ve çevresinde Deniz Müzesi oluşturularak zeminin doğanın tekrar doğal yapısına ulaşması hedeflenmiştir. Doğanın kendini yeniden kazanması anlayışıyla deniz canlıların oluşturulturulduğu çelik konstrüksiyon ve camın görsel etkisi kullanarak, üzerinde su ve ışık gösterilerinin yapıldığı kentsel odak noktalarının oluşturulması hedeflenmiştir.

İskele etrafında kurgulanan yapıların, iskelede gemilerin takıldığı mantık ile yola çıkarak Karasal Liman vurgusu yaratılmıştır. Birimler ise modüler bir yapı kurgusu ile tasarlanmıştır. Gemilerin yanaştığı her bir iskele karada bir duvar ile simgelenmiş olup modüler birimler bu duvarlara yanaşan birer gemilere dönüştürülmüştür. Duvarlar ile oluşturulan kara iskeleleri belli akslarda boşluklar yaratılarak geçişlerin sağlanması ve gözlerin oluşturulması düşünülmüştür. Gözler farklı bakış açıların oluşmasına ve duvarın geçirimsizliğini kırmıştır. Birimler 5m*7m-10m*7m-15m*7m olarak boyutlandırılmıştır. Kafe, restoran, atölye, satış birimi şeklinde farklı kullanım ihtiyacına yönelik işlevler yüklenerek kentlinin alanı kullanım çapı genişletilmiştir. Restoran, kafe ve satış birimleri ve kültürel-sanatsal aktivitelerin yapıldığı atölyelerle birlikte desteklendiği mevcut lunapark alanının bir ‘Açık Deniz Müzesi’ şeklinde tanımlanması ve Mersin liman kentine ait tarihi objelerin kentliye sunulduğu açık sergi alanına dönüştürülmüştür.

Askeri lojmanların kaldırılarak 2.derece sit alanı gereği tarihi alan korunarak kent ormanı alana kazandırılmıştır. Kazandırılan yeni özellikle farklı yaş grubundaki insanların sosyal aktivite içerisinde girişimi sağlanmıştır. Dere kenarınında oluşan güvertelerle birlikte insanların su kenarı rekreasyon alanlarında vakit geçirmesi sağlanmıştır. Derenin morfolojik yapısı gereği her karayı ikiye bölmesi ile ortaya çıkan çizgiselliğin tüm alana yansımasıyla deniz canlıları habitat alanının oluşturulması dere ve deniz habitatının birlikteliğinin ekolojik yapısının sürdürülebilir hedefler arasında olması gerektiği vurgulanmıştır. Yağmur suyu yönetimi açısından alan içerisinde genel olarak sert zemin kurgusundan uzak durulmuş ve kentin gelecek planlamasına bir vurguda bulunulmuştur.

Stadyumun izi korunarak denize entegresi kent balkonu ile sağlanmıştır. Stadyumun aksı boyunca tarihi seyir duvarları üzerinde rölyefler, posterlerle Mersin’i anlatan yazılar, fener meydanı ve ticari birimler oluşturulmuştur. Stadyumun kapalı yapısı gereği tek yöne doğru yönelim tarihi seyir duvarları ile hem kente hem de denize yönelimi bakış açısı(manzara) bağlamında çeşitlilik oluşturarak farklı yönlerde manzaraların oluşması sağlanmıştır.

Emeği geçenler: BLAD Architects
Daha fazla fotoğraf
Yorumlar