Kullanıcılar için kullanım koşulları

Kullanıcılar için kullanım koşulları

Uzmanlar için Kullanım Koşulları’na buradan erişebilirsiniz

Bu doküman Almanca'dan çeviridir. Orijinal Almanca doküman yasal olarak bağlayıcılık arz eder.

I. Sözleşme’nin Amacı, düzeltmeler

Bölüm 1 Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşullarının Amacı

(1) Homify Online GmbH & Co. KG, Holländerstraße 34, 13407 Berlin, HRB 153618 B, Charlottenburg Bölge Mahkemesi’ne kayıtlı, İdari Yönetici: Philipp Dommermuth, eposta:robot@homify.de, Telefon: +49 (0) 30 16634680 (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır), www.homify.com.tr üzerinde ve ayrı bir yazılım(uygulama, örneğin, iOS, Android, Windows Phone, Nokia, Blackberry, Windows 8, MacOX ya da gelecekte ortaya çıkabilecek diğer yazılım platformları için) olarak ,uzmanların işlerini herkese sunabilecekleri, ürünlerini satışa çıkarabilecekleri ve kurallara uygun biçimde kaydolmuş uzmanlarla kullanıcıların birbirleriyle kamuya açık biçimde iletişime geçip karşılıklı etkileşimde bulunabilecekleri bir platform (bundan böyle web ya da uygulama ile erişildiğinden bağımsız olarak “Homify Portalı” olarak anılacaktır) sağlar. Uzmanlar, ürün ve sonuçların platformda sunulmasını sağlayacak biçimde, ticari olarak mal ve hizmet sunan bireylerden oluşur, örneğin, genel olarak, profesyonel mimarlar, iç mimarlar, ustalar, mobilya üreticileri ve bunun gibi. Kullanıcılar, kalıcı olarak kullanıcıda kalacak şekilde değiştokuşu yapılan söz konusu hizmetlerin potansiyel ve güncel müşterilerinden oluşur, örneğin, genel olarak, mülk sahipleri ve kiracıları gibi. Hizmetlerle ilgili daha detaylı bilgi bölüm 7’den edinilebilir.

(2) İşbu Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları, Hizmet Sağlayıcı tarafından uzmanlar için sunulan ücretsiz hizmetlerin yürütülmesini ve söz konusu hizmetlerin kayıtlı bir kullanıcı olarak sizin tarafınızdan kullanımını kapsar. İlaveten, bilgi koruma düzenlemeleri de geçerli olacaktır.

II. Katılım için kayıt, erişim bilgilerinin ele alınışı, katılımın feshi

Bölüm 2 Kayda uygunluk

(1) Homify Portalı’nda mevcut bulunan hizmetlerin kullanımı bir kullanıcı olarak kaydolmanızı gerektirir. Katılım için herhangi bir yetkilendirme söz konusu değildir. Servis Sağlayıcı’nın gerekçe göstermeksizin katılım başvurularını reddetme hakkı bakidir.

(2) Eğer sadece yaşınız tutuyorsa, sınırsız yasal yeterliliğe haizseniz ve bir tüketici iseniz bir kullanıcı olarak siteye kaydolabilirsiniz. Bir tüketici, ne ticari ne de kendi kendinin işvereni olarak mesleki bir faaliyete atfedilemeyecek bir amaçla bir yasal işlem tamamlayan herhangi bir doğal kişiyi ifade eder.

(3) Birden fazla kayda izin verilmeyecektir.

Bölüm 3 Homify Portalı’na kaydınız ve istenen bilgiler

(1) Hizmet Sağlayıcı, Portal’a ve temel hizmetlere ücretsiz olarak erişmenizi sağlar.

(2) Hizmet Sağlayıcı’nın kayıt sürecinde sizden talep ettiği iletişim bilgileri ve diğer bilgiler eksiksiz ve doğru olmak zorundadır ya da kayıttan önce Facebook’a doğru biçimde girilmiş olmalıdır.

(3) Siz istenen tüm bilgileri sağladıktan sonra, Hizmet Sağlayıcı’nın bu bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etme hakkı saklıdır. Eğer Hizmet Sağlayıcı bilgilerin doğru olduğuna hükmederse ve Hizmet Sağlayıcı’nın başka bir kaygısı yoksa, Hizmet Sağlayıcı talep ettiğinizi erişimi etkin hale getirecek ve sizi e-posta yoluyla bundan haberdar edecektir. Bu e-posta katılım başvurunuzun kabulu anlamına gelecektir. Bu e-postayı aldıktan sonra, Homify Portalı’nın mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları kapsamında kullanmak için yetkilendirileceksiniz. Bunun için, size gönderilecek olan e-postadaki linke tıklayarak etkin hale getirme işlemini onaymalanız gerekir.

(4) En geç Homify Portalı’na kaydolup ilk kez oturum açtığınızda, şirket bilgilerinizi, bir bilgi gizliliği bildirisini ve profilinizdeki kurala dayalı hükümlerle ilgili olarak potansiyel diğer bilgileri vermekle yükümlü olacaksınız. Profil ve bilgilerin uzman tarafından sunumu kullanıcıya ait bir telemedya hizmeti olduğundan ve Hizmet Sağlayıcı sadece harici bilgiyi sakladığı ve sunduğu için, Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu istenen bilgilerin girilmesi amacıyla profilde bulunan alanlar kurala dayalı olarak istenen bilgilerden başka bilgiler için kullanılamaz.

Bölüm 4 Erişim bilgileri için yükümlülük

(1) Kayıt süreci içinde, sizden bir kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz istenecektir. Kullanıcı adı kullanıcının soyadını içermelidir. Bu bilgilerle, erişimin etkin hale getirilmesi ve bölüm 3(3)’e bağlı olarak sizin onayınızın ardından Homify Portalı’nda oturum açabilirsiniz. Kullanıcı adının üçüncü şahısların haklarını, özellikle de ad ve ticari marka haklarını çiğnemediğinden ve ahlaka mugayyir olmadığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

(2) Şifre de dahil olmak üzere erişim bilgilerinizi gizli tutmalısınız ve bu bilgileri yetkilendirilmemiş üçüncü şahısların erişimine açamazsınız.

(3) İlaveten, Homify Portalı’na ve Homify Portalı’nda sunulan hizmetlere erişiminizin munhasıran sizin tarafınızdan ya da sizin yetkilendirdiğiniz bireyler tarafından kullanıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Yetkilendirilmemiş üçüncü şahısların erişim bilgileriniz hakkında bilgi sahibi olduğundan ya da olacağından endişeleniyorsanız, Hizmet Sağlayıcı bu durumdan derhal haberdar edilmelidir.

İlgili kural ve hükümlere dayalı olarak, erişim bilgilerinin kullanımından doğacak olan her türlü kullanım ve/veya diğer faaliyetlerden sorumlu olacaksınız.

Bölüm 5 Kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi

Bilgilerinizi (istenen bilgiler ve diğer iletişim bilgileri de dahil olmak üzere) güncel tutmakla yükümlüsünüzdür. Eğer katılımınız esnasında bize sunduğunuz bilgilerde bir değişiklik varsa, bu bilgileri Homify Portalı’ndaki kişisel ayarlarınıza girip derhal değiştirmeniz gerekir. Bunu yapamamanız durumunda, lütfen bizi değişen bilgilerle ilgili olarak e-posta ya da faks yoluyla haberdar edin.

Bölüm 6 Katılımın feshi

(1) Taraflar arasında başka türlü bir anlaşma yapılmamışsa, Taraflar Sözleşme’yi istedikleri zaman önceden bildirmeksizin fesh edebilirler. Olağanüstü feshin seçenekleri hiçbir durumda etkilenmeyecektir.

(2) Feshin yürürlüğe girmesinin akabinde, sözleşmeye dayalı ilişkinin bittiğine hükmedilecektir ve bundan sonra erişiminizi kullanamazsınız. Feshin yürürlüğe girmesinin akabinde, Hizmet Sağlayıcı’nın kullanıcı adını ve şifreyi bloke etme hakkı ve on iki ayın sonunda kullanıcı adını yeniden etkin hale getirme saklıdır.

(3) Hizmet Sağlayıcı, katılımınız kapsamında üretilmiş olan tüm bilgileri, sözleşme feshinden 30 gün sonra ve muhtemel yasal bilgi düzenleme periyodlarının bitiminde geri kurtarılamayacak şekilde silme hakkına sahiptir.

(4) Kullanıcı sözleşmenin feshinden önce Homify Portalı’nda kendisi için saklanan tüm ve her türlü bilgiyi karşıdan indirip emniyete alacaktır, şüphe halinde, bundan haberdar olur olmaz. Hizmet Sağlayıcı sözleşmenin feshinden sonra bir veritabanı raporu oluşturmakla ya da uzmana bilgilerini iletmekle yükümlü değildir.

III. Homify Portalı’nın hizmet ve içerikleri

Bölüm 7 Sunulan hizmetler ve hizmetlerin erişilebilirliği

(1) Hizmet Sağlayıcı, Homify Portalı’nda sınırlı bir süre için size bilgi ve diğer hizmetler sunacaktır. Bu hizmetler arasında, örneğin, bilgi oluşturmak, katkılar, ses ve görüntü dosyaları, bilgiler ve kamuya açık diğer içeriklerin ( bundan böyle “içerikler" olarak anılacaktır) yanısıra kişisel profiller oluşturma seçeneği ve mesaj göndererek diğer uzman ve kullanıcılarla iletişime geçme bulunur. Homify Portalı’nda gerçekleştirilen tüm eylemlerin, özel olarak aksi belirtilmediği sürece, kamu tarafından görülebileceğini lütfen unutmayın.

(2) Bir kullanıcı olarak yorumlar yapar ve resimler gönderirseniz, bunları sizin tarafınızdan oluşturulacak olan içeriklere not verip onları yorumlayabilecek olan diğer uzmanlar ve kullanıcılarla tartışmakla yükümlüsünüzdür. Eleştiri de bu seçenekler arasındadır. Tarafsızlık gözetmek Hizmet Sağlayıcı için önemlidir ve Hizmet Sağlayıcı potansiyel reyting ya da yorumları sadece yasal iddialar kapsamında silmekle yükümlü olacaktır. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’ya karşı, silme işlemi için sözleşmeye dayalı herhangi bir hak iddiasına sahip olmayacaktır. Eleştirilmek istemeyen kullanıcılar yorum yapmak ve kendi resimleri için Homify Portalı’nı kullanmamalıdır. Kullanıcılar kendi amaçları ya da başkalarının amaçları için, özel olarak da belli uzmanların lehine ya da aleyhine, özellikle bundan kendine avantaj elde etmek için, reytingleri manipule etmesine izin verilmeyecektir.

(3) Hizmetlerin içerik ve kapsamı ilgili sözleşme hükümleri tarafından belirlenecektir ve, diğer durumlarda da, Homify Portalı’ndaki mevcut işlevselliklere göre.

(4) Homify Portalı’nda erişilebilir olan hizmetler arasında, Hizmet Sağlayıcı’nın sadece erişim sunduğu üçüncü şahısların sunduğu hizmetler de bulunabilir. Bu hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak, genellikle üçüncü şahısların web sitelerinde bulunan mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’ndan farklı olan ya da bunlara ilave - Hizmet Sağlayıcı’nın ayrıca belirtmek zorunda olmadığı - düzenlemeler geçerli olabilir. Uzman bu bağlamda geçerli olabilecek düzenlemelerle ilgili bilgileri toplama işini kendisi üstlenecektir. Uzman Homify Portalı’nda kendi kullanıcı adıyla ilgili üçüncü şahıslara (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedlin, Xing, ve benzeri) bilgi sağlayarak, Hizmet Sağlayıcı’yı uzmanın kullanıcı adıyla bağlantılı olarak, aynı anda Homify Portalı’nda da, bu üçüncü şahıs sağlayıcıların ilgili sosyal medya plug-in’lerini sağlaması için görevlendirmiş olur; bu daha sonra ziyaretçiyle üçüncü şahıs sağlayıcı arasında her sayfa görüntülemesinde bir bilgi değiştokuşuna neden olsa bile.

(5) Ücretli olan her hizmet için (temel erişimin parçası olanlar da dahil), Hizmet Sağlayıcı kendi sorumluluk kapsamı içinde aylık ortalama % 99 oranında bir erişilebilirliği garanti edecektir. Homify Portalı’nın, Pazar günleri saat 2:00 ile 4:00 arasına kurulmuş olan düzenli bakım dilimleri erişilebilirlik hesabına dahil edilmeyecektir.

Diğer yandan, Homify Portalı’ndaki hizmetlerin kullanımına dair bir hak iddiası sadece Hizmet Sağlayıcı’nın teknik ve operasyonel araçlarının kapsamı dahilinde olacaktır. Hizmet Sağlayıcı, mümkün olduğunca kesintisiz sunulacak olan hizmetlerinin kullanılabilirliğinden emin olacaktır. Bununla birlikte, teknik sorunlar (elektrik kesintisi, donanım ve yazılım hataları ya da data hatlarındaki teknik problemler) geçici kısıtlama ve kesintilere neden olabilirler.

(6) Hizmet Sağlayıcı’nın bireysel uzman ve kullanıcıların içeriklerini kendine göre belirleyeceği bir şekilde (örneğin anasayfada, kategori sayfalarında bir banner olarak ya da Portal için reklam olarak), ücretsiz olarak ya da kendi belirleyeceği bir ücret karşılığında, kullanıcının benzer bir başka sunuma hak iddiasında bulunma hakkı olmaksızın, sunma hakkı saklıdır.

Bölüm 8 Hizmetlerin değişimleri

Hizmet Sağlayıcı, Homify Portalı’ndaki hizmetlerin ücretsiz olarak değiştirilmesinden, ücretsiz ya da belli bir ücrete tabi olacak yeni hizmetlerin sunulmasından ve hizmetlerin sunumunu ücretsiz olarak durdurmaktan sorumlu olacaktır. Hizmet Sağlayıcı ilgili kullanıcıların meşru çıkarlarını gözetecektir.

Bölüm 9 İçeriklerin korunması, üçüncü şahıs içerikleri için sorumluluk

(1) Homify Portalı’nda mevcut bulunan içerikler ağırlıklı olarak telif hakkı ya da diğer mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır ve ilgili içeriği sağlamış olan Hizmet Sağlayıcı, diğer uzmanlar, kullanıcılar ya da diğer üçüncü partilere aittir. İçeriklerin bu biçimdeki derlemesi bir veritabanı ya da veritabanı koleksiyonu olarak, uygun olan durumlarda, 4 para. 2, 87a para. 1 UrhG (Alman Telif Hakları Yasası) tarafından koruma altına alınmıştır. Bu içerikleri sadece mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’na tabi olarak ve Homify Portalı’nda sağlanan kapsam dahilinde kullanabilirsiniz.

(2) Homify Portalı’nda mevcut bulunan içerikler kısmen Hizmet Sağlayıcı’dan, kısmen de diğer uzmanlar, kullanıcılar ve diğer üçüncü şahıslardan gelmektedir. Kullanıcı, uzman ve üçüncü şahıs içerikleri bundan böyle “üçüncü şahıs içerikleri” olarak nitelenecektir. Hizmet Sağlayıcı genel olarak bu üçüncü şahıs içeriklerinin kaydını tutmaz, üçüncü şahıs içeriklerinin eksiksizliğini, doğruluğunu ve meşruiyetini teyit etmez ve buna bağlı olarak üçüncü şahıs içeriklerinin eksiksizliği, doğruluğu, meşruiyeti ve aktüelliğiyle ilgili sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir garanti vermez. Aynı ilke üçüncü şahıs içeriklerinin kalitesi ve belirli bir amaç için uygunluğunun yanısıra, link verilen harici sayfalardaki üçüncü şahıs içeriklerinin ilgili olup olmadığı konularında da geçerlidir.

Kuşkulu hallerde, Homify Portalı’ndaki tüm içerikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından telif hakkı işaretiyle etiketlenmiş olanlar ya da açık biçimde Homify Portalı tasarımının parçası olanlar hariç, üçüncü şahısz içerikleri olarak kabul edilecektir.

IV. Homify Portalı’ndaki hizmetleri kullanımınız

Bölüm 10 İzin verilen kullanımın kapsamı

(1) Kullanım için size verilen yetki Homify Portalı’na erişim ve Homify Portalı’nda mevcut bulunan ilgili hizmetlerin, mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’ndaki düzenlemelerin kapsamı dahilinde ve Homify Portalı’nın gösterimi ve kullanımı için kullanımıyla sınırlı olacaktır.

(2) Sözleşme’ye göre hizmetlerin kullanımı için sizin sorumluluğunuz kapsamında olan gerekli teknik istekleri yerine getirmenin yükümlülüğü size aittir. Bununla ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’nın size herhangi bir danışmanlık sunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bölüm 11 Kullanıcı profillerinin oluşturulması

(1) Eğer Homify Portalı’nda bir işlevsellik olarak mevcutsa, kullanıcı profilinizi mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’nın kapsamı dahilinde kişiselleştirebilirsiniz. Lütfen Bölüm 14’deki sınırlamalara baktığınızdan emin olun.

(2) Hizmet Sağlayıcı genellikle profil sahiplerinin kimliklerini ve profillerdeki bilgileri teyit etmez. Bu yüzden, Hizmet Sağlayıcı her profil sahibinin iddia ettiği gerçek kişi olduğunu garanti etmek mecburiyetinde değildir.

Bölüm 12 İçerik gönderiminiz

(1) İçerik göndererek, Hizmet Sağlayıcı’ya ücretsiz olan ilgili içeriklerin aktarılabilir kullanım hakkını da vermiş olursunuz, özel olarak da

 • içeriklerin Hizmet Sağlayıcı’nın sınucularında saklanması ve yayınlanması, özel olarak kamuya açık hale getirilmesi (örneğin, içeriklerin Homify Portalı’nda sergilenmesi yoluyla),
 • bunların kopyalanması, dağıtılması, sergilenmesi ve gösterilmesi ile resim dosyası olarak yeniden üretilmeleri, yukarıda belirtilen eylemler Homify Portalı hakkında reklam ya da raporlama için editoryal kullanıma hizmet ettiği sürece,
 • bunların düzenlenmesi ve kopyalanması, bu yukarıda belirtilen faydalanma eylemleri için gerekli olduğu sürece ve
 • Bölüm 13’ün kapsamı dahilinde, uzmanlar, kullanıcılar ve diğer üçüncü şahıslar karşısında- bir ücret karşılığında da - kullanım hakkı verilmesi, söz konusu bireylerin yapacağı kullanım Homify Portalı’nda ya da Homify Portalı’nın yardımıyla (örneğin, Homify Portalı’nın bireysel resimlerin gönderilmesi için de kullanılabilecek olan bir e-posta hizmeti için) ve Homify Portalı’nın reklamı için ya da Homify Portalı hakkında haber vermek için gerçekleştiği sürece.

Gönderilmiş içeriklerinizi Homify Portalı’ndan silerseniz, eğer bu eylemler en azından zaten spesifik olarak planlanmışsa ya da içeriğin silinmesi esnasında zaten yerine getirilmişse editoryal kullanım, reklam ya da raporlama eylemleri hariç olmak üzere, yukarıda bize vermiş olduğunuz kullanım ve faydalanma hakkı da ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, Hizmet Sağlayıcı’nın yedekleme ve/veya kanıt amaçlı olarak oluşturulmuş olan kopyaları saklama hakkı bakidir. Kullanıcı, uzman ve diğer üçüncü şahıslara, Homify Portalı’nın kullanımında sizin tarafınızdan gönderilmiş olan içeriklerin, zaten verilmiş olan kullanım hakkı da bundan etkilenmeyecektir.

(2) Gönderdiğiniz içeriklerin tüm sorumluluğu size aittir. Hizmet Sağlayıcı içeriklerin eksiksizliğini, doğruluğunu, meşruiyetini, kalitesini ya da belirli bir amaç için uygunluğunu teyit etmekle yükümlü olmayacaktır.

Bu doğrultuda Homify Portalı’nda göndermiş olduğunuz ya da Homify Portalı’nda göndermek ve yukarıda belirtilen paragraf (2) kapsamında kullanım ve faydalanma haklarını devretmek için yetkilendirildiğiniz (örneğin, hak sahibinin geçerli rızasıyla) içeriklerin bir parçasının ve tümünün yegane sahibi olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Bu özel olarak telif hakları, tasarım hakları, patent hakları, fayda model hakları, resimde gösterilen herhangi bir kişinin kendi resmi üzerindeki haklarının yanısıra diğer ürün hakları ve kişisel haklar ile rekabet ve anti-tekel yasalarıyla uyumluluğu ilgilendirir.

Hizmet Sağlayıcı’yı sizin tarafınızdan gönderilmiş içerikler konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya karşı bulunulan her türlü üçüncü şahıs hak iddialarından, istenildiği takdirde derhal tazmin edeceksiniz. Hizmet Sağlayıcı söz konusu hak iddialarının ortaya konulmasından sizi derhal haber etmekle yükümlü olacaktır. Hizmet Sağlayıcı kendi seçimine bağlı olarak, tartışma konusu olan değere bağlı olarak, söz konusu hak iddialarına karşı Alman avukatların tazminat yasası uyarınca kendini savunabilir ya da uzmandan ilgili savunmayı üstlenmesini ya da sağlamasını isteyebilir, yahut başarılı olma ihtimalinin düşük göründüğü durumlarda uygun olan üçüncü şahıs hak iddialarını kabul edebilir.

(3) Hizmet Sağlayıcı’nın içeriklerin gönderilmesini reddetme ve/veya, uzman tarafından gönderilmiş olan içerikler Bölüm 14’ü ihlal etmişse ya da Bölüm 14’ün ihlal edileceğine dair açık işaretler varsa, önceden haber vermeksizin gönderilmiş olan içerikleri (özel mesajlar ve misafir defteri girişleri de dahil) düzenleme, engelleme ya da silme hakkı saklıdır. Bununla birlikte, Hizmet Sağlayıcı sizin meşru çıkarlarınızı göz önüne alacak ve Bölüm 14’ün ihlalinin önlenmesi için en yumuşak önlemleri seçecektir.

(4) Ana kaynağı belirleme hakkıyla ilgili olarak, Taraflar eğer kullanıcı adı Homify Portalı’nda gösteriliyorsa ana kaynağın buna uygun olarak belirleneceği konusunda mutabıktırlar. Uzman ana kaynağın da ana kaynağın bu şekilde belirlenmesi konusunda mutabık olduğunu garanti edecektir.

(5) Homify Portalı resimlerin görsel etkileri ve yüksek kaliteli metinler tarafından şekillendirilir.

Gönderilen tüm resimler yüksek teknik ve görsel kaliteye sahip olmalıdır.

Resim ve ürünler, ürünün gösterimiyle ilgili özel olanı vurgulayan ve basit teknik veri setlerinin ötesine geçen özgün, anlamlı başlıklar ve tanımlarla, uzman tarafından altyazılandırılmalıdır. Özgünden kasıt, başlık ve tanımların başka web sitelerinde aynı şekilde kullanılamayacağıdır.

(6) Bir kullanıcı olarak, Homify Portalı’nda bir mal, emlak satışı için ya da bir hizmet gerçekleştirmek için, yahut bir malın, emlağın ya da bir hizmetin satışını düzenlemek için içerik gönderme, özellikle de emlak ürünleri ve bunlarla ilgili resimleri gönderme yetkisine sahip değilsinizdir.

Bölüm 13 Homify Portalı’nda erişilebilir olan içeriklerin kullanım hakları

(1) Sürekli kullanım mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulların’nda ya da Homify Portalı’nda açıkça izin verilmediği sürece ya da buna uygun bir işlevsellik (örneğin indirme butonu) aracılığıyla Homify Portalı’nda kolaylaştırılmadığı sürece

 • ​Homify Portalı’nda mevcut bulunan online ve gösterim içeriklerini munhasıran kişisel amaçlar için geri alabailrsiniz. Bu kullanım hakkı Sözleşme’ye göre Homify Portalı’ndaki katılımınızın süresiyle sınırlı olacaktır;
 • ​Homify Portalı’nda mevcut bulunan içerikleri tamamen ya da kısmen düzenlemeniz, değiştirmeniz, başka bir dile çevirmeniz, göstermeniz ya da ıspat etmeniz, yayınlamanız, sergilemeniz, kopyalamnız ya da dağıtmanız yasak olacaktır. Ayrıca, telif hakları notlarını, logoları ve diğer işaret ve koruma notlarını kaldırmak ya da değiştirmek de yasak olacaktır.

(2) Ancak Homify Portalı’nda bir işlevsellik (örneğin, bir indirme butonu yoluyla) olarak indirme ya da yazdırma seçeneği mevcutsa, içerikleri indirme ve yazdırma hakkına sahip olacaksınız.

Buna bağlı olarak, sizin tarafınızdan kurala uygun olarak indirilmiş ve/veya yazdırılmış içerikler için, kendi kullanımınız için, ticari olmayan amaçlar uğruna süresiz ve munhasır olmayan bir kullanım hakkı elde edeceksiniz. Diğer yandan, içeriklere dair tüm haklar hakların asıl sahiplerinde (Hizmet Sağlayıcı ya da ilgili üçüncü şahıs) kalacaktır.

(3) Mecburi, yasal haklarınız (bölüm 53 UrhG doğrultusundaki özel ya da kendinize ait diğer kullanım için kopyalama da dahil olmak üzere) bundan etkilenmeyecektir.

Bölüm 14 Yasaklanan faaliyetler

(1) Homify Portalı’nda mevcut bulunan hizmetler munhasıran uzman, kullanıcı ve Homify Portalı’nı ziyaret eden diğer doğal kişilerin kullanımına sunulacaktır. Diğer uzmanların içeriklerini Homify Portalı dışında ticari amaçlar için ya da bunlarla bağlantılı olarak kullanmanız yasak olacaktır, ancak Hizmet Sağlayıcı böyle bir kullanımı yapmanız için size önceden açık ve yazılı olarak izin vermemişse. Yetkilendirilmemiş kullanım özel olarak şunları içerecektir

 • ​yarışmalar, piyangolar, değiştokuşlar, reklamlar ya da piramit programları ve
 • ​üyelerin kimlik ve/veya iletişim bilgilerinin (e-posta adresleri de dahil olmak üzere) elektronik ya da başka bir yöntemle toplanması(örneğin, talep edilmemiş e-postalar göndermek için) ve
 • Homify Portalı’ndaki içeriklerin sistematik şekilde elektronik olarak çekilmesi, özel olarak da Homify Portalı’nın içeriklerini kullanarak kendi veritabanınızı oluşturmak için.

(2) Homify Portalı’nda ya da onunla bağlantılı olarak ilgili yasayı, üçüncü şahıs haklarını ya da reşit olmayan çocukların korunmasıyla ilgili ilkeleri ihlal eden her türlü faaliyette bulunmanız yasak olacaktır. Özel olarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmekten men edileceksiniz:

 • ​pornografik özelliğe sahip, gençlerin korunmasıyla ilgili yasaları, bilgi gizliliği yasasını ve/veya diğer yasaları ihlal eden ve/veya sahte olan içerik, hizmet ve/veya ürünleri göndermek, dağıtmak, sunmak ve bunlarını reklamını yapmak;
 • ​diğer uzman, kullanıcı ya da üçüncü şahısları rencide eden ya da onlara kara çalan içerikleri kullanmak;
 • ​burada açıkça yetkilendirilmeden yasa tarafından korunan ya da üçüncü şahıs haklarıyla (örneğin telif hakkı) ilişkili içerik, hizmet ve/veya ürünleri kullanmak, sağlamak ve dağıtmak.

(3) İlaveten, aşağıdakilerden de men edileceksiniz men edileceğiniz faaliyetler, bir yasanın potansiyel olarak ihlal edilmesinden bağımsız olarak, Homify Portalı’nda kendi içeriklerinizi gönderirken ve diğer uzman ve kullanıcılarla iletişimde bulunurken (örneğin, kişisel mesajlar göndererek, tartışma forumlarına katılarak ya da misafir defterine yazarak):

 • ​virüs, Trojan ve diğer zararlı yazılımları yaymak;
 • ​junk ya da spam e-postanın yanısıra zincirleme e-posta göndermek;
 • ​imâlı, saldırgan, cinsel, müstehcen ya da karalayıcı içerikler ya da mesajlar yaymak, aynı şekilde ırkçılığı, fanatizmi, nefreti, fiziksel şiddeti ya da kanunsuz eylemleri öne çıkaran ya da destekleyen içerik ve mesajları (açıkça ya da üstü kapalı olarak olduğu fark etmeksizin) yaymak;
 • ​diğer uzman ya da kullanıcıları taciz etmek; örneğin, diğer uzman ya da kullanıcıdan herhangi bir tepki gelmediği halde ya da bu tepkiye rağmen onlarla birden fazla kere kişisel temas kurarak ve böyle bir tacizi öne çıkararak ya da destekleyerek;
 • ​diğer uzman ve kullanıcılara ticari ya da kanunsuz ya da yasal olmayan amaçlar için şifrelerini ya da kişisel bilgilerini açığa çıkarmalarını emretmek;
 • ilgili ana kaynak tarafından bu konuda açık biçimde yetikilendirilmediğiniz ya da bu Homify Portalı’nda bir işlevsellik olarak açıkça sunulmadığı sürece, Homify Portalı’nda mevcut bulunan içerikleri yaymak ve/veya kamuya açık biçimde yeniden üretmek.

(4) Ayrıca Homify Portalı’nın pürüzsüz bir şekilde işlemesini etkilemeye uygun her türlü faaliyetten, özellikle de Hizmet Sağlayıcı’nın sistemlerine aşırı yükleme yapmaktan men edileceksiniz.

(5) Homify Portalı’nın kanunsuz, uygunsuz ya da başka biçimlerde yetkilendirilmemiş bir kullanımından haberdar olmanız halinde, lütfen islam.wazery@homify.de.tr e-posta adresiyle iletişim kurun. Hizmet Sağlayıcı bunun akabinde olayı inceleyip, eğer gerekiyorsa uygun olan önlemleri alacaktır.

(6) Kanunsuz ya da suç olan eylemlerden şüphelenilmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı faaliyetlerinizi inceleme ve gerekirse buna bağlı yasal önlemlere alma hakkına ve hatta muhtemel mecburiyetine sahip olacaktır. İlgili gerçeklerin ilgili savcılık makamına iletilmesi de bunlar arasında olabilir.

Bölüm 15 Erişimin engellenmesi

(1) Hizmet Sağlayıcı, mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’nı ve/veya ilgili yasayı ihlal ettiğinize dair açık işaretler varsa ya da Hizmet Sağlayıcı engelleme işleminden başka herhangi meşru bir çıkar elde edecekse, Homify Portalı’na erişiminizi geçici ya da kalıcı olarak engelleyebilir. Erişiminizi engelleyip engellemeyeceğine dair karar alırken, Hizmet Sağlayıcı sizin meşru çıkarlarınızın yanısıra sizin tarafınızdan yapılacak olan muhtemel bir tazminat ödemesini de dikkate alacaktır. Hizmet Sağlayıcı özel olarak uzman şu eylemlerde bulunursa erişimi engelleyebilir:

 1. Hizmet Sağlayıcı’yı, çalışanlarını, diğer uzman ve kullanıcıları rencide eder, tacize varan eleştiride bulunur ya da yanlış beyanda bulunursa;
 2. Homify Portalı’nı ya da onun tek tek işlevlerini olağan tartışma biçiminin ötesine geçecek şekilde eleştirirse;
 3. Homify Portalı’nı, Hizmet Sağlayıcı’yı ya da onun çalışanlarını eleştirmek için tartışma forumlarını kullanır ve bu eleştiri Homify Portalı hakkında genel bir görüş olarak açıkça kabul edilemeyecek türden olursa;
 4. Homify Portalı’nda mevcut Kullanım Koşulları’nın Bölüm 12 prg. 5 ve 6 kısmında belirtilen kuralları ihlal eden içerikler, özellikle de resimler, başlıklar ve tanımlar gönderir ve yine uzman bunların düzeltilmesi talebinden sonraki 48 saat içinde bunları düzeltmezse;
 5. profilini bakım altında tutmaz, özellikle de güncellemezse;
 6. kendi soyadını içermeyen bir kullanıcı adı seçerse ya da
 7. ceza yasalarını ya da ahlak kurallarını ihlal ederse.

(2) Geçici ya da kalıcı bir engelleme durumunda, Hizmet Sağlayıcı erişim onayınızı engelleyecek ve sizi e-posta yoluyla haberdar edecektir.

(3) Geçici bir engelleme durumunda, Hizmet Sağlayıcı engelleme süresinin bitiminde erişim yetkisini yeniden etkin hale getirip size e-posta yoluyla haber verecektir. Kalıcı olarak engellenmiş bir erişim yetkisi geri verilemez. Kalıcı olarak engellenmiş olan kişiler Homify Portalı’na katılmaktan kalıcı olarak men edilmiş olur ve Homify Portalı’na yeniden kaydolamazlar.

V. Sorumluluğun sınırlandırması ve garanti

Bölüm 16 Sorumluluğun sınırlandırması

(1) Hizmet Sağlayıcı, kendi ya da vekalet verdiği temsilcilerin hatalarından doğacak olan maddi sözleşme zorunluluklarının ihlalinden sorumlu olacaktır. Maddi sözleşme zorunlulukları en başta bu Sözleşme’nin tam olarak uygulanmasını sağlayanlardır ve diğer Taraf düzenli olarak bunların uygulanmasına itimat eder ya da edebilir. Bunun dışında, Hizmet Sağlayıcı, yasal temelden bağımsız olarak, sadece kendisini ve vekalet verdiği temsilciler kasıtlı niyet ya da büyük ihmalle suçlanabildiği durumlarda sorumlu olacaktır. Alman Ürün Sorumluluk Yasası ya da diğer mecburi, yasaya dayalı Alman düzenlemelerinden doğacak olan gecikmeye dayalı sorumluluk ile yaşam tehlikesine, uzuv ya da sağlığa gelecek olan zararlardan doğacak sorumluluk bundan etkilenmeyecektir.

(2) Maddi sözleşme zorunluluklarından birinin hafif ihmal sonucu ihlalinden doğacak olan sorumluluk bunun gibi sözleşmelerde olağan olan tahmin edilebilir zararla sınırlı olacaktır.

(3) Yukarıda belirtilen sorumluluk hükümleri Hizmet Sağlayıcı’nın yasal temsilcileri, çalışanları ve vekalet verdiği temsilcileri için de geçerli olacaktır.

(4) Bölüm 536, prg. 1, 1. alternatif BGB (Alman Medeni Kanunu) kapsamında Hizmet Sağlayıcı’nın ihmal ya da hatasından bağımsız olarak doğabilecek olan Sözleşme’nin intikatında zaten varolan zararlara bağlı muhtemel bir sorumluluk hariç tutulacaktır.

Bölüm 17 Garanti

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, garanti konusundaki yasaya dayalı hükümler uygulanacaktır.

VI. Geri Alma

Bölüm 18 Geri alma hakkı

Bir tüketici olarak, aşağıdaki geri alma hakkına sahip olacaksınız.

Geri alma hakkı bilgisi

Sözleşme beyanınızı 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin, yazılı olarak (örneğin, mektup, faks, e-posta ile) geri alabilirsiniz. Bu süreç mevcut bilginin yazılı olarak alınmasından sonra başlayacak, ama, bununla birlikte, Sözleşme’nin intikatından önce ama EGBGB (Alman Medeni Kanununa Giriş Yasası) bölüm 1 paragraflar 1 ve 2 ile bağlantılı olarak Madde 246 bölüm 2 ve EGBGB Madde 246 bölüm 3 ile bağlantılı olarak bölüm 312g paragraf 1 cümle 1 BGB uyarınca bilgi sağlama zorunluluğumuzun gerçekleşmesinden önce olmayacaktır. Geri alma süresinin dikkate alınması için, geri alma beyanını zamanında göndermek yeterli olacaktır. Geri alma beyanı aşağıdaki adrese yönlendirilecektir.

Homify Online GmbH & Co. KG, Holländerstraße 34, 13407 Berlin

Geri almanın sonuçları

Geçerli bir geri alma durumunda, alınan hizmetler karşılıklı olarak iade edilecek ve alınmış olan muhtemel ücretler (örneğin, faiz) geri iade edeilecektir. Alınan hizmet ve elde edilen faydaların (örneğin, kullanım avantajları) tamamını ya da bir kısmını bize iade edemeyecek ya da geri veremeyecek olursanız, kayıp kısım için bize tazminat ödemekle yükümlü olacaksınız. Bunun bir sonucu olarak, geri almaya kadarki süreye kadar yine de sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirmek zorunda olabilirsiniz. Ödemeler için gereken tazminat yükümlülüğü 30 gün içinde yerine getirilmelidir. Sizin için, bu süre geri alma beyanının gönderildiği anda başlarken, bizim için, beyanın elimize geçtiği anda başlayacaktır.

Geri alma hakkının sona ermesiyle ilgili bilgi

VII. Diğer hükümler

Bölüm 19 Bölünebilirlik maddesi

Mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmü geçersiz hale gelecek olursa, kalan hükümlerin yasal geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hale gelmiş olan hüküm Taraflar’ın ekonomik amaçlarına en yakın düşecek şekilde geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

Bölüm 20 Uygulanabilir yasa

Mevcut Katılım Hükümleri ve Kullanım Koşulları, Uluslararası Malların Satışına dair Sözleşmeler Konvansiyonu (CISG) istisna olmakla birlikte, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Bölüm 21 Sözleşme dili

Sözleşme dili Almanca olacaktır.

Bölüm 22 Sözleşme’nin lafzının saklanması

Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’nin lafzını saklamayacaktır.

Bölüm 23 Mesleki ahlak kuralları

Hizmet Sağlayıcı herhangi bir mesleki ahlak kurallarına tabi olmayacaktır.

Bölüm 24 Müşteri hizmetleri

Hizmet Sağlayıcı’nın müşteri hizmetlerine bu belgenin bağlangıcında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak erişebilirsiniz.