Pasif Evler: İlham Veren Tasarım Fikirleri & Resimleri | homify Pasif Evler: İlham Veren Tasarım Fikirleri & Resimleri

Pasif Evler: İlham Veren Tasarım Fikirleri & Resimleri

Pasif ev, ısıtma ve soğutma için çok az enerjinin kullanıldığı, belirli standartlara sahip ve bu standartlar doğrultusunda sertifikalı olan evlere verilen isimdir. Almanca “Passivehausen” kelimesinden gelen pasif evler yüksek oranda ısı tasarrufu sağlar. Pasif ev standartı 1991 yılında geliştirilmiştir ve uluslararası enerji standartlarının en önünde konumlanır. Pasif evlerin sertifikalandırma işlemini Almanya’da bulunan Pasif Ev Enstitüsü yapmaktadır. Pasif ev standartına göre, bir binanın yıllık enerji harcaması metrekare başına 15 kilowattı geçmemelidir. Ülkemiz şartlarında, bu oran ısınma ve soğutmaya harcanan enerjinin yalnızca %10’una tekabül etmektedir. Kısacası, pasif ev özelliklerine sahip bir yapı %90 oranında enerji tasarrufu sağlar.

Pasif ev nasıl inşa edilir?

- Kusursuz bir yalıtım, mükemmel bir havalandırma

Pasif ev için aktif bir ısıtma ve soğutma yapılmayan bina denebilir ve sözgelimi bir kır evi yahut herhangi bir müstakil ev de pasif ev olarak düzenlenebilir. Pasif ev inşa ederken sağlanması gereken bazı koşullar mevcut. Bu koşullar kusursuz bir yalıtım, kontrolsüz hava transferinin en aza indirgenmesi ve güneş ışığından azami düzeyde faydalanılması. Sözkonusu koşullar sağlandığı takdirde ısınma ihtiyacının %40’ına ulaşılmış demektir. Buna ek olarak pasif evin kalbi diyebileceğimiz bir havalandırma sistemi kurulur. Gerekli havalandırma ısı geri kazanım sistemleri aracılığıyla yapılır. Isı geri kazanım sistemleri (kısaca HRV - İngilizce: Heat Recovery Ventilation), taze hava ihtiyacı olan mekanlarda havalandırma yaparken enerji tasarrufu da sağlamak amacıyla üretilen cihazlara verilen isimdir. Pasif evlerde bu sistem hem havalandırma hem de ısınma için kullanılır. Bu cihaz içeride kullanılmış havayı dışarı atarken, içeriye temiz havayı alır ancak bu sırada bu iki hava birbirlerine karışmadan ısı ya da ısı ve nem alışverişi yapar. Isı geri kazanım sistemleri aynı zamanda sağladıkları enerji tasarrufu sayesinde kurulum maliyetini kısa sürede geri ödeyen cihazlardır.

Pasif evde düşük enerji tüketim hedefinin sağlanması için yapının kabuğunu oluşturan duvar, çatı ve zemin veya bodrum gibi kısımlar çok iyi izole edilmiş olmalıdır. Bina kabuğunda yapılacak ısı yalıtımının ısı kayıplarını tamamen ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmalı, yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri seçilmelidir. Isı yalıtımının, yapının tüm detaylarında sürekliliğini koruması da büyük önem taşır. Bu nedenle pasif evlerin duvar kalınlıkları normalden fazla olur ve selüloz, yüksek yoğunluklu cam elyafı, polistiren, ozon dostu sprey köpük, vakumlu yalıtım panelleri gibi çok çeşitli malzemelerle bu duvarların yalıtımı sağlanır. Kısacası, pasif evlerde esas hava geçirimsizliğidir ve hava sızdırmazlık yapım kalitesinin ölçülebilir bir boyutudur. Hava sızdırmazlık elbette pencereleri açamayacağınız anlamına gelmez. Pasif evler tamamen çalışabilir pencerelere sahiptir ve yerel iklim koşullarına bağlı olarak konforlu sıcaklığın korunmasına yardımcı olmak için doğal havalandırma veya baca etkisinden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlanmıştırlar.

- Enerji kazançları

Pasif ev uygulaması yaparken, hava sızdırmazlığı ve ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinin yanı sıra güneş ışığından azami düzeyde faydalanmak da gereklidir. Örneğin bol bol doğal gün ışığı alması için büyük pencereler genelde güney cephesine konur, bu cephe oturma odası ve mutfak gibi yaşama alanları ve yatak odaları için tercih edilirken kuzey cephelerine daha az kullanılan odalar yerleştirilir vs. Kısacası, tasarım yaparken, evin yeri, yönü, pencere genişlikleri ve açıları güneşin açısına göre saptanır. Bu nedenle, pasif ev tasarımı yapacak olan profesyonelin bu konuda deneyimli ve bilinçli olması şarttır. homify pasif ev inşaası konusunda ihtiyaç duyduğunuz profesyoneli bulmakta size yardımcı olabilir. homify, bünyesinde onlarca mimar, iç mimar, inşaat firması gibi uzmanlar barındıran, inşaat ve dekorasyon konusunda tam kapsamlı bir portaldır. Çalışmalarını homify sayfalarında sergileyen uzmanların portföylerini inceleyebilir, kendileri ile doğrudan irtibat kurabilirsiniz.

Ekolojik evler

Yeşil ev olarak da bilinen ekolojik evler çevre dostu, kendi enerjisini ve suyunu büyük ölçüde kendisi karşılayan, enerji tasarruflu evlerdir. Pasif ev bu anlamda yeşil ev anlayışının enerji tasarrufu açısından en üst noktasında yer alır. Enerjisinin %70’ini dış kaynaklardan sağlayan ülkemiz için bu tür ekolojik evlerin değeri daha fazla olmalıdır. Normal evlere göre yaklaşık olarak %15 fazla maliyete neden olan pasif evler ülkemizde henüz yaygınlaşmamış olsa da, iklimlendirmeye harcanan yıllık enerji tüketimini %90 oranında azaltmaları sayesinde bu bedeli kısa sürede amorti edecekleri ortadadır.

Ek olarak güneş enerjisi uzmanlarıyla yapılacak çalışmalar ve yağmur suyunu toplama çalışmaları sayesinde, ev tamamen dış kaynaklardan bağımsız olarak kendi enerjisini ve suyunu üretebilecek konuma gelecektir. Güneş enerjisi panelleri yalnızca sıcak su temin etmek için değil, evin elektriğini sağlamak için de kullanılmaktadır. Yağmur suyu ise bahçe sulamasında, tuvaletlerde ve hatta çamaşır makinesinde kullanılabilir.

Prefabrik pasif evler

Kısa sürelerde imal edilebilen, maliyet bedellerinin nispeten az olduğu prefabrik evlerin ülkemizde de yaygınlaşmasıyla birlikte, pasif ev talebinin artacağı öngörülmektedirler. Pasif ev yapı standart ve metotlarının Türkiye iklim koşullarına adapte edilmesine yardımcı olmak ve ülkemizde sıfır enerjili binaların yaygınlaşmasında öncülük etmeyi amaç edinmiş Sınıf Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) isimli bir dernek de kurulmuştur. (http://sepev.org/)

Sıcak iklimlerde pasif evler

Pasif ev standartları Orta ve Kuzey Avrupa mevsim koşullarına göre uyarlanmış olsa da, sonradan sıcak iklimli yerleşim yerlerine de uygun hale getirilmiştir. Hava sızdırmazlık ve yalıtım düzeyinin yüksek olması yapının aşırı ısınmasına engel olmaktadır. Sıcak iklimlerdeki pasif evlerin güneşe göre yönleri, odaların baktığı cephelerin seçimi ve pencere büyüklükleri ve açıları da ona göre tasarlanmaktadır.

Eski evlerin pasif eve dönüştürülmesi

Pasif ev standardı mevcut yapıları iyileştirmek için de kullanılabilmektedir. Eski yapılarda yaşanan türlü olumsuzluklar nedeniyle Pasif Ev Enstitüsü 2012 yılında iyileştirme projeleri için yeni bir enerji verimliliği standardı geliştirmiştir ve bütün mimari, mekanik ve elektrik planlamaları bu doğrultuda hazırlanmalıdır.